Image

Hung Gar

Kung Fu

škola Petry Lorenzové

cenyKung fu škola

Vznik této Kung – Fu školy spadá do roku 1995. Tehdy vznikl pod vedením Petry Lorenzové malý oddíl Kung – Fu v rámci YMCA – klubů. Počet oddílů vzrůstal a v roce 2000 byla otevřena Kung – Fu škola Petry Lorenzové. Nejprve působila 2 roky v tělocvičnách zákl. škol, od června 2002 má své vlastní prostory.

Ve škole jsou žáci rozděleni do oddílů podle znalosti i podle věku. Nejmladším žákům je 5 let, horní věková hranice není omezena. Trénují zde i důchodci.

Pokročilí žáci školy se pravidelně účastní různých závodů ve formách a téměř nikdy se nevrací bez pohárů. Žáci školy se také účastní mnoha vystoupení při různých příležitostech. Vedle oddílů Kung – Fu jsou součástí školy i  oddíly kickboxu (pro dospělé i dětský) a kurz tchai – ti (styl čchen).

Žáci školy se kromě tréninků (2 x týdně) účastní také různých seminářů  i každoročního letního soustředění.