Tchai-ti je tradiční čínský systém cvičení, která vycházejí z filozofie taoismu, z učení jin a jang. Jsou prováděna plynulým, vyváženým sledem pohybů. Pohyby jsou pomalé, klidné, harmonické. Pokud jsou prováděny pozorně, přivádějí tělo, ducha a duši do souladu.

Tchai - ti je konceptem bojového umění, pěstujícím harmonii protikladů a tak pomáhajícím dosáhnout vysokého věku plného spokojenosti a snadněji překonat negativní vlivy působící proti těmto principům. Je to defenzívní bojové umění; jeho charakter odpovídá síle, kterou uplatňuje protivník. Ať se jedná o sebeobranu nebo zdravotní cvičení – princip zůstává stále stejný.

V naší škole se vyučují základy čchen tchai-ti ve čtvrtek v 18.15 – 19.15. Trénink je věnován převážně „navíjení hedvábného vlákna“ – výuce správného dýchání, základů pohybu rukou a celého těla. Pro ty, kdo zvládli základní pohyby, navazuje sestava 13 forem. Výuka je vhodná pro zájemce všeho věku – doporučena i důchodcům.